ถาม-ตอบ

ถาม : ชาวบ้านทั่วไป ปรึกษาได้หรือไม่
ตอบ : ถามได้ในบางเรื่อง แต่สายด่วนพระสงฆ์ เหมาะสำหรับพระสงฆ์มากกว่า สำหรับชาวบ้านที่ต้องการปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ควรปรึกษาที่ โครงการสายด่วนชาวพุทธ www.buddhisthotline.com